MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.kusadasigold.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 20/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

22 ( 5 Lần ) Tăng 1
27 ( 5 Lần ) Tăng 1
02 ( 4 Lần ) Tăng 1
76 ( 4 Lần ) Tăng 3
48 ( 3 Lần ) Không tăng
55 ( 3 Lần ) Không tăng
60 ( 3 Lần ) Không tăng
71 ( 3 Lần ) Tăng 1
72 ( 3 Lần ) Tăng 2
88 ( 3 Lần ) Không tăng
91 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

22 ( 9 Lần ) Không tăng
27 ( 6 Lần ) Tăng 1
69 ( 6 Lần ) Giảm 1
04 ( 5 Lần ) Tăng 1
21 ( 5 Lần ) Tăng 1
39 ( 5 Lần ) Giảm 1
48 ( 5 Lần ) Không tăng
55 ( 5 Lần ) Tăng 1
76 ( 5 Lần ) Tăng 3

Các cặp số ra liên tiếp:

22 ( 5 Ngày ) ( 9 lần )
48 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
27 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
91 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
02 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
98 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80      ( 7 ngày )
07      ( 6 ngày )
20      ( 6 ngày )
58      ( 6 ngày )
81      ( 6 ngày )
95      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 0
0 8 Lần 0
12 Lần 1
1 14 Lần 0
19 Lần 1
2 19 Lần 4
7 Lần 5
3 10 Lần 0
11 Lần 0
4 9 Lần 0
11 Lần 2
5 10 Lần 2
10 Lần 3
6 13 Lần 1
17 Lần 6
7 13 Lần 0
10 Lần 3
8 19 Lần 0
14 Lần 1
9 11 Lần 3