MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.kusadasigold.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
04
   1.48% (2 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   0.74% (1 lượt)
08
   0.74% (1 lượt)
09
   1.48% (2 lượt)
10
   0.74% (1 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   1.48% (2 lượt)
16
   3.70% (5 lượt)
17
   2.96% (4 lượt)
18
   1.48% (2 lượt)
19
   0.74% (1 lượt)
20
   1.48% (2 lượt)
22
   0.74% (1 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
28
   1.48% (2 lượt)
29
   1.48% (2 lượt)
30
   2.96% (4 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   2.22% (3 lượt)
33
   1.48% (2 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
36
   1.48% (2 lượt)
37
   1.48% (2 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   1.48% (2 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   1.48% (2 lượt)
42
   2.22% (3 lượt)
43
   0.74% (1 lượt)
44
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
48
   0.74% (1 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   0.74% (1 lượt)
52
   0.74% (1 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
55
   1.48% (2 lượt)
56
   2.22% (3 lượt)
58
   1.48% (2 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   1.48% (2 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   1.48% (2 lượt)
66
   1.48% (2 lượt)
67
   1.48% (2 lượt)
68
   1.48% (2 lượt)
70
   1.48% (2 lượt)
71
   0.74% (1 lượt)
72
   1.48% (2 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
74
   2.96% (4 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
76
   0.74% (1 lượt)
78
   0.74% (1 lượt)
80
   0.74% (1 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   0.74% (1 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   3.70% (5 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
88
   0.74% (1 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
91
   2.96% (4 lượt)
92
   0.74% (1 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
94
   0.74% (1 lượt)
95
   2.22% (3 lượt)
96
   0.74% (1 lượt)
98
   0.74% (1 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 01/04/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

16 ( 4 Lần ) Không tăng
56 ( 3 Lần ) Tăng 1
85 ( 3 Lần ) Tăng 1
95 ( 3 Lần ) Tăng 1
09 ( 2 Lần ) Tăng 2
13 ( 2 Lần ) Không tăng
17 ( 2 Lần ) Giảm 1
18 ( 2 Lần ) Tăng 1
23 ( 2 Lần ) Không tăng
29 ( 2 Lần ) Tăng 1
32 ( 2 Lần ) Giảm 1
39 ( 2 Lần ) Không tăng
41 ( 2 Lần ) Không tăng
42 ( 2 Lần ) Tăng 1
44 ( 2 Lần ) Không tăng
61 ( 2 Lần ) Tăng 1
65 ( 2 Lần ) Tăng 2
70 ( 2 Lần ) Tăng 1
74 ( 2 Lần ) Giảm 1
75 ( 2 Lần ) Tăng 1
91 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

17 ( 6 Lần ) Không tăng
30 ( 6 Lần ) Không tăng
74 ( 6 Lần ) Không tăng
85 ( 6 Lần ) Giảm 1
16 ( 5 Lần ) Không tăng
95 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

85 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
95 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

25      ( 18 ngày )
87      ( 18 ngày )
24      ( 16 ngày )
11      ( 14 ngày )
27      ( 13 ngày )
47      ( 13 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 Lần 0
0 8 Lần 0
12 Lần 0
1 7 Lần 2
6 Lần 2
2 8 Lần 2
8 Lần 3
3 8 Lần 0
10 Lần 2
4 8 Lần 1
6 Lần 3
5 12 Lần 6
10 Lần 1
6 11 Lần 0
10 Lần 2
7 4 Lần 3
6 Lần 2
8 7 Lần 0
8 Lần 1
9 8 Lần 2