MINH NGỌC™ » Hệ thống mạng Xổ Số Minh Ngọc » Trực tiếp kết quả xổ số » www.kusadasigold.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (theo lô)

00
   2.22% (2 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   2.22% (2 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
12
   2.22% (2 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   2.22% (2 lượt)
15
   1.11% (1 lượt)
17
   3.33% (3 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
30
   2.22% (2 lượt)
31
   1.11% (1 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   2.22% (2 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
51
   4.44% (4 lượt)
52
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
57
   2.22% (2 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
63
   3.33% (3 lượt)
64
   2.22% (2 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   2.22% (2 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
75
   1.11% (1 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
79
   1.11% (1 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   3.33% (3 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
97
   2.22% (2 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến ngày 31/03/2023

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

51 4 Lần Tăng 1
17 3 Lần Tăng 2
63 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1
00 2 Lần Tăng 1
05 2 Lần Không tăng
12 2 Lần Tăng 1
13 2 Lần Tăng 1
14 2 Lần Không tăng
21 2 Lần Không tăng
30 2 Lần Không tăng
35 2 Lần Tăng 1
43 2 Lần Không tăng
54 2 Lần Giảm 1
57 2 Lần Tăng 1
60 2 Lần Giảm 1
64 2 Lần Tăng 1
66 2 Lần Giảm 1
67 2 Lần Không tăng
70 2 Lần Không tăng
72 2 Lần Không tăng
88 2 Lần Không tăng
97 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

17 5 Lần Tăng 1
66 5 Lần Không tăng
14 4 Lần Không tăng
24 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Giảm 1
51 4 Lần Tăng 1
54 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Giảm 1
96 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

96 13 Lần Không tăng
28 12 Lần Giảm 1
70 11 Lần Giảm 1
65 10 Lần Không tăng
94 10 Lần Không tăng
17 9 Lần Tăng 2
75 9 Lần Không tăng
02 8 Lần Không tăng
12 8 Lần Tăng 1
14 8 Lần Không tăng
19 8 Lần Giảm 1
29 8 Lần Không tăng
40 8 Lần Không tăng
51 8 Lần Tăng 1
60 8 Lần Không tăng
64 8 Lần Tăng 1
88 8 Lần Không tăng
89 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

51 (4 Ngày) (4 lần)
00 (2 Ngày) (2 lần)
13 (2 Ngày) (2 lần)
90 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

34      25 lần
95      22 lần
38      21 lần
80      19 lần
23      18 lần
59      16 lần
82      15 lần
09      13 lần
49      13 lần
62      13 lần
11      12 lần
29      11 lần
36      10 lần
42      10 lần
45      9 lần
78      9 lần
08      8 lần
16      8 lần
20      8 lần
39      8 lần
50      8 lần
83      8 lần
26      7 lần
28      7 lần
56      7 lần
77      7 lần
84      7 lần
93      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 0
0 12 Lần 2
13 Lần 5
1 11 Lần 0
5 Lần 2
2 7 Lần 2
6 Lần 1
3 10 Lần 1
8 Lần 2
4 13 Lần 5
12 Lần 5
5 4 Lần 2
14 Lần 2
6 11 Lần 5
9 Lần 1
7 13 Lần 5
6 Lần 0
8 6 Lần 0
10 Lần 2
9 3 Lần 0